Thông tin khách hàng

Họ và tên
Số điện thoại
Email
Địa chỉ
Ghi chú

Mã code

Mã code để sử dụng trên app, quý khách vui lòng không để lộ mã code. Để đề phòng quý khách quên mã code chúng tôi đã gửi email thông tin đơn hàng và mã code vào email mà quý khách đã đặt hàng. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua hotline: 028 393 02700 hoặc email: cgv@carrotglobal.com

Mã code để sử dụng trên app của bạn là:

Lưu ý: Mỗi một đơn vị sản phẩm tương ứng với một mã code, các mã code được phân tách nhau bằng dấu ','.

Thông tin đơn hàng

  • Mã đơn hàng:
  • Ngày đặt:
  • Sản phẩm: x 0
  • Đơn giá: 0 đ
  • Tổng: 0 đ
  • Trạng thái: Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý.