The Characteristics of a Positive Work Environment

The Characteristics of a Positive Work Environment

Môi trường làm việc của bạn có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Môi trường làm việc “tích cực” có thể được định nghĩa là những nơi làm việc có sự tin tưởng, hợp tác, an toàn, hỗ trợ chấp nhận rủi ro, trách nhiệm giải trình và công bằng.
Có một số khái niệm trừu tượng khi nghĩ về một môi trường làm việc tích cực. Bạn muốn phấn đấu vì mục đích, giá trị và niềm tin chung. Tuy nhiên, có những cách thiết thực để bạn có thể bắt đầu xây dựng môi trường làm việc tích cực ngay lập tức. Dưới đây là một số khái niệm cần xem xét và áp dụng tại nơi làm việc của bạn.

Lòng tin

Niềm tin là gì? “Theo định nghĩa, niềm tin là sự sẵn lòng dựa vào ai đó trong tình huống mà bạn dễ bị tổn thương nên theo một nghĩa nào đó, bạn không còn sợ hãi” (Weiss, 2018). Khi bạn không sợ hãi, bạn cảm thấy như mình có thể lên tiếng. Một môi trường làm việc tích cực là nơi mọi người đều được lắng nghe. An toàn và công bằng là hai thành phần quan trọng của môi trường làm việc tích cực. Trong cuộc phỏng vấn với Tiến sĩ Michele Williams, Lydia Weiss nói về sự an toàn về tâm lý cho phép mọi người chấp nhận rủi ro và mọi người có thể lên tiếng như thế nào, đây là một phần của chiến lược xây dựng niềm tin. Tiến sĩ Williams nói về cách đối xử bất công – ví dụ: phạt phụ nữ vì tham gia vào lịch trình linh hoạt – có thể thêm khía cạnh giới tính tạo ra rào cản về lòng tin.
Cách WorkLife Office hỗ trợ nhân viên và đơn vị xây dựng niềm tin:
  • Hoạt động xây dựng đội nhóm
  • Tư vấn 1:1 cho nhân viên và người giám sát
  • Bài thuyết trình An toàn tâm lý
  • Xây dựng bài thuyết trình về đồng nghiệp xuất sắc nhất của bạn
  • Giới thiệu về ranh giới và an toàn tại nơi làm việc

Sự hợp tác

Hợp tác là gì? Định nghĩa từ điển tiêu chuẩn coi hợp tác là hành động của mọi người làm việc cùng nhau hướng tới (các) mục tiêu giống nhau. Làm việc cùng nhau hướng tới một mục tiêu, giống như cộng tác trong một dự án, đòi hỏi nhiều sự giao tiếp. Có sự khác biệt lớn giữa số lượng và chất lượng giao tiếp ở nơi làm việc. Điều quan trọng là bạn và các thành viên trong nhóm của bạn có mục đích chung. Nếu các bạn không chia sẻ cùng mục đích và giá trị thì có thể các bạn đang nói về hai điều khác nhau, theo đuổi hai mục tiêu khác nhau và điều đó dẫn đến các vấn đề khi giao tiếp với các thành viên trong nhóm. Agarwal (2018) mô tả một số yếu tố hợp tác của môi trường làm việc tích cực:

  • Cấp độ tổ chức: Thiết lập các giá trị rõ ràng cho tổ chức
  • Cấp Giám đốc: Tạo môi trường làm việc hòa nhập
  • Trưởng dự án: Tạo mục tiêu và phần thưởng rõ ràng cho các thành viên trong nhóm
  • Tất cả các thành viên trong nhóm: Thúc đẩy sự hợp tác và giao tiếp

Cách WorkLife Office hỗ trợ nhân viên và các đơn vị xây dựng sự hợp tác:

  • Các bài thuyết trình và hội thảo giúp bạn xây dựng nhóm và đồng nghiệp tốt hơn theo nhiều cách, ở nhiều cấp độ khác nhau. Bạn có thể tìm thêm thông tin về những bài thuyết trình này hoặc yêu cầu một bài thuyết trình.
  • Kết nối trường và cộng đồng thông qua tư vấn trực tiếp.

Hành vi tích cực tại nơi làm việc

Làm thế nào để bạn thể hiện sự tin tưởng và hợp tác tại nơi làm việc? Nó không dễ dàng như bạn tưởng. Có thể nói bạn thúc đẩy một môi trường làm việc tích cực. Việc thực hành các hành vi này mỗi ngày là một thách thức lớn hơn. Burke (2017) phác thảo một số cách bạn có thể bắt đầu xây dựng môi trường làm việc tích cực ngay bây giờ:

  • Làm gương về hành vi tích cực và tôn trọng trong các tương tác của bạn – Hãy chịu trách nhiệm, đừng chơi trò đổ lỗi. Thay vào đó, hãy nhận trách nhiệm và mạo hiểm dễ bị tổn thương, để khuyến khích người khác trung thực và có trách nhiệm. Khuyến khích một môi trường nơi bạn có thể phạm sai lầm và tiến về phía trước.
  • Thể hiện lòng biết ơn và đánh giá cao của bạn – Gửi lời cảm ơn hoặc nói điều đó trong cuộc họp.
  • Ăn mừng chiến thắng – Tìm cách ăn mừng dù đó là sinh nhật nhân viên hay ghi nhận một cột mốc quan trọng hay đạt được mục tiêu. Việc tôn vinh các chiến thắng và các cột mốc quan trọng sẽ cải thiện tinh thần bằng cách khuyến khích mọi người và cho các thành viên trong nhóm thấy rằng các sự kiện quan trọng đều được chú ý và khen ngợi.

Tất nhiên, những hành động đó phải chân thực và xác thực. Những phẩm chất cá nhân đó nên có trong bạn. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn đang tìm cách thể hiện sự tích cực, Geue (2018) sẽ đưa ra một số mẹo:

  • Lắng nghe – Hãy cởi mở và khuyến khích lắng nghe ý kiến, ý tưởng và giải pháp của người khác mà không phán xét. Điều này khuyến khích các thành viên trong nhóm lên tiếng và cảm thấy được lắng nghe và đánh giá cao.
  • Giao tiếp thường xuyên – Luôn cập nhật cho nhân viên các thông tin cập nhật thường xuyên. Điều này giúp mọi người luôn kết nối và cảm thấy mình là một phần của nhóm lớn hơn. Cung cấp phản hồi thường xuyên bao gồm phản hồi mang tính xây dựng chứ không chỉ vào thời điểm đánh giá hiệu suất. Nhân viên muốn biết họ đang làm việc như thế nào trong quá trình làm việc.
  • Tạo mục tiêu rõ ràng – Bằng cách đặt ra các mục tiêu và cách mỗi người chịu trách nhiệm đạt được chúng, điều này sẽ thúc đẩy và truyền cảm hứng cho không khí phấn đấu để cải thiện nơi làm việc.
  • Thúc đẩy sự hợp tác và đa dạng – Các nhóm hoạt động tốt nhất khi họ có thể tận dụng tốt nhất thế mạnh của mình và hoan nghênh những quan điểm, ý tưởng và ý kiến ​​khác nhau của các thành viên trong nhóm để tìm ra giải pháp hoặc kết quả tốt nhất.
Làm việc trong một môi trường làm việc tích cực là điều tuyệt vời. Có một câu nói của Zig Zigler rằng: “Suy nghĩ tích cực sẽ giúp bạn làm mọi việc tốt hơn suy nghĩ tiêu cực”. Điều đó có thể áp dụng tại nơi làm việc: Một môi trường làm việc tích cực sẽ giúp bạn làm mọi việc tốt hơn!
Cách WorkLife Office hỗ trợ nhân viên và đơn vị xây dựng tính tích cực tại nơi làm việc:
  • Annual Outstanding
  • Giải thưởng giám sát
  • Ngày đưa con đi làm hàng năm
  • Văn phòng WorkLife hàng năm:
  • Hội nghị nơi làm việc
  • Đào tạo chiến lược tiếp đất
  • Cách nhận biết và giảm thiểu tình trạng kiệt sức
  • Hướng dẫn về phúc lợi tại nơi làm việc
  • Hướng tới một trang web nơi làm việc tôn trọng