CCL là gì?

CCL – Center for Creative Leadership: Tiên phong trong lĩnh vực phát triển lãnh đạo trong gần 50 năm với tư cách là tổ chức bồi dưỡng năng lực lãnh đạo được xếp hạng hàng đầu trên thế giới.

Cung cấp các giải pháp vượt trội cho hơn một triệu nhà lãnh đạo ở mọi cấp độ, hơn 2/3 trong số đó được vinh doanh trong top 1,000 của Fortune.

Có cơ hội kết nối với 80,000 nhà lãnh đạo toàn cầu gia nhập mỗi năm cùng với 750,000 cựu học viên chương trình lãnh đạo của CCL.

4 Tiêu chí cơ bản

Lead 4 Success ™: Giúp các nhà lãnh đạo cải thiện khả năng lãnh đạo từ trung bình lên cao bằng cách phát triển bốn kỹ năng cơ bản mà các nhà lãnh đạo ở bất kỳ cấp nào cũng cần nắm vững để thành công.

4 kỹ năng nền tảng được rút ra từ

“332 kỹ năng thiết yếu của nhà lãnh đạo thành công”

L4S mang lại

Thay đổi cá nhân thông qua Nhận thức bản thân & Tiếp thu nhanh.
Thay đổi tổ chức thông qua Ảnh hưởng & Giao tiếp.

Quy trình ba giai đoạn

Chuẩn bị – Cam kết – Ứng dụng

Để hỗ trợ quá trình học tập, các chương trình của chúng tôi được thiết kế bằng cách sử dụng khung của CCL’s 3x3x3 Model ™

CHUẨN BỊ

Đánh giá – Thách thức chính đối với lãnh đạo – Đối thoại với Sếp.

CAM KẾT

Môi trường thực chiến và tương tác cao – Hoạt động hợp tác đội nhóm.

ỨNG DỤNG

Bản đồ lãnh đạo tóm tắt mục tiêu – Đối tác học tập – Tài liệu thêm.

Phản hồi khách hàng

SAMSUNG

Đây là chương trình rất được khuyến khích cho phép người tham gia tìm hiểu 4 thành phần lãnh đạo cốt lõi và cách áp dụng nó vào việc thực hiện lãnh đạo thực hành hàng ngày của họ, so với các chương trình lãnh đạo khác cho bạn biết về bản thân lãnh đạo lý tưởng.

LG

Rất thích hợp cho các nhà lãnh đạo theo cách tự mình thực hiện cuộc hành trình để tìm ra câu trả lời cho những thách thức mà họ đang phải đối mặt.

SK Group

Nó cung cấp cơ hội nhận biết những điểm cần thay đổi trong tổ chức của tôi dựa trên kết quả phản ánh của tôi thông qua chương trình.

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN

Liên hệ