Chính sách bảo mật

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách tin tưởng cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của quý khách cũng như để quý khách nắm quyền kiểm soát thông tin.

1. Phương pháp và mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân của quý khách được thu thập khi quý khách điền vào mục LIÊN HỆ hoặc mục THÔNG TIN THANH TOÁN, hoặc khi quý khách Đăng ký nhận Thông tin khuyến mãi từ chúng tôi.

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân: 

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân thu thập được trên website cho các mục đích sau: 

 • Để thực hiện hợp điều khoản liên quan đến cung cấp dịch vụ và tính toán chi phí do cung cấp dịch vụ, cung cấp nội dung, mua hàng và thanh toán, xác minh danh tính, giao hàng và thanh toán, v.v.
 • Xác minh danh tính, ngăn chặn việc sử dụng trái phép, kiểm tra độ tuổi, xử lý khiếu nại và gửi thông báo.
 • Sử dụng để tiếp thị và quảng cáo: Cung cấp thông tin quảng cáo như sự kiện, cung cấp dịch vụ theo đặc điểm nhân khẩu học, ấn phẩm quảng cáo, xác định tần suất truy cập hoặc thống kê về việc sử dụng dịch vụ của khách hàng.
 • Những mục đích khác: Lưu giữ hồ sơ để hòa giải tranh chấp (nếu có) và cho mục đích tính toán dữ liệu thống kê khác.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Carrot sẽ giữ lại thông tin cá nhân của người dùng trong một khoảng thời gian nhất định như sau:

 • Hồ sơ liên quan đến hiển thị/quảng cáo: 6 tháng
 • Hồ sơ về hợp đồng hoặc rút tiền đăng ký, v.v.: 5 năm
 • Hồ sơ thanh toán và cung cấp hàng hóa và dịch vụ: 5 năm
 • Hồ sơ về khiếu nại và xử lý tranh chấp của người tiêu dùng: 3 năm 
 • Hồ sơ thu thập / xử lý và sử dụng thông tin tín dụng: 3 năm
 • Dữ liệu kiểm tra thực tế truyền thông theo Đạo luật Bảo vệ Bí mật Truyền thông: 3 tháng

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận được thông tin của quý khách: 

Về nguyên tắc thì Carrot sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Khi nhận được sự đồng ý của quý khách hàng.
 • Nếu được yêu cầu bởi quy định của pháp lệnh hoặc trường hợp khi cơ quan điều tra yêu cầu nhằm mục đích điều tra theo thủ tục và phương pháp được quy định trong luật pháp Việt Nam.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin: 

Quý khách có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình qua thông tin liên hệ sau: 

 • Tên của người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân: Ms. Elsa Huỳnh
 • Số điện thoại: 028-393-02700 (Thời gian làm việc: 08:00 sáng – 05:00 chiều, Thứ 2~Thứ 6)
 • E-mail: elsahuynh@carrotglobal.com

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

 • Website chúng tôi không có Chức năng quản lý người dùng nên quý khách không cần phải thực hiện chỉnh sửa thông tin.
 • Trong trường hợp quý khách nhập sai thông tin thanh toán đơn hàng, quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên phụ trách thông tin cá nhân bằng văn bản, qua điện thoại hoặc email ngay lập tức để chúng tôi kịp thời hỗ trợ.