Thông tin đơn hàng

Không có sản phẩm!

Thông tin thanh toán

Thông tin người dự thi

TIN 1

Thanh toán

Điều khoản và điều kiện

 1. Điều khoản thanh toán
  • Đơn hàng của quý khách sẽ được xử lý trong 2-3 ngày kể từ lúc thanh toán thành công qua Momo hoặc chuyển khoản Ngân hàng.
  •  Vui lòng chờ nhận email từ CARROT về cập nhật đơn hàng của quý khách.
 2. Chính sách hoàn tiền
  • CARROT không áp dụng chính sách hoàn tiền cho những đơn hàng đã thanh toán. Vui lòng chắc chắn về quyết định mua hàng trước khi tiến hành thanh toán.
  • Nếu quý khách vẫn mong muốn được hoàn tiền, vui lòng liên hệ đến Bộ phận CKSH, CARROT sẽ giải quyết theo từng trường hợp cụ thể.
 3. Yêu cầu xuất Hóa đơn GTGT
  • Quý khách cần xuất Hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho đơn hàng, vui lòng nhập Thông tin thuế doanh nghiệp và số Đơn hàng ở Form liên hệ.
  • Quý khách sẽ nhận được Hóa đơn điện tử trong vòng 2-3 ngày kể từ ngày yêu cầu xuất hóa đơn.