Một số chiến lược hiệu quả để cải thiện sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ là gì?

Một số chiến lược hiệu quả để cải thiện sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ là gì?

Cho đến nay, lỗi văn phong mà tôi gặp phải thường xuyên nhất với tư cách là một giáo viên dạy viết và biên tập viên là sự hòa hợp giữa chủ ngữ/động từ. Như bạn đã biết, bạn phải chắc chắn rằng các chủ ngữ và động từ được ghép nối “đi cùng nhau” về mặt ngữ pháp. Điều này thường có nghĩa là gì (đặc biệt khi bạn viết ở thì hiện tại) là nếu chủ ngữ ở số ít thì động từ đi kèm sẽ được thêm “s”, nhưng nếu chủ ngữ ở số nhiều thì động từ không cần “s” (tức là “the thời đại vật chất” và “thời đại vật chất” đều đúng). Đơn giản phải không? Tai của bạn xác nhận sự thống nhất về chủ ngữ/động từ cho bạn. Tuy nhiên, đối với nhiều nhà văn, sự nhầm lẫn nảy sinh khi chủ ngữ và động từ ở xa nhau trong câu. Cải thiện sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ là điều cần thiết để duy trì tính chính xác về mặt ngữ pháp trong văn bản. Dưới đây là một số chiến lược hiệu quả để tăng cường sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ:

 1. Xác định chủ ngữ và động từ:
  Đảm bảo sự rõ ràng trong việc xác định chủ ngữ và động từ tương ứng trong câu. Hiểu mối quan hệ giữa chủ ngữ và động từ là bước đầu tiên để đạt được sự đồng ý.
 2. Nhận biết dạng số ít và số nhiều:
  Hãy chú ý đến dạng số ít và số nhiều của chủ ngữ và động từ. Điều này bao gồm việc nhận biết các dạng số nhiều bất quy tắc và danh từ tập hợp có thể yêu cầu động từ số ít hoặc số nhiều.
 3. Chú ý đến các đại từ không xác định:
  Hãy chú ý đến những đại từ không xác định như “mọi người”, “mọi thứ”, “ai đó” và “bất kỳ ai”. Những đại từ như vậy thường dùng động từ số ít và việc bỏ qua điều này có thể dẫn đến sai sót về sự phù hợp.
 4. Hãy xem xét các chủ đề phức hợp:
  Khi xử lý các chủ ngữ ghép được nối bằng “và”, động từ phải ở số nhiều. Tuy nhiên, khi sử dụng “hoặc,” “cũng không,” “hoặc…hoặc,” hoặc “không…cũng không,” động từ nên hòa hợp với chủ ngữ gần hơn.
 5. Chú ý các cụm từ ngắt quãng:
  Hãy chú ý đến các cụm từ hoặc mệnh đề ngắt quãng giữa chủ ngữ và động từ. Mặc dù những cụm từ này cung cấp thêm thông tin nhưng chúng không ảnh hưởng đến sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ.
Một cách đơn giản để kiểm tra xem chủ ngữ và động từ của bạn có tương thích với nhau hay không là cung cấp thêm “they” cho chủ ngữ số nhiều và “it” cho chủ ngữ số ít. (Về mặt ngữ pháp, cụm từ “Tốc độ của các luồng khí rút rất mạnh” giống với “Nó rất dữ dội”; cụm từ “Hai trong số các biến không chính xác” cũng giống như “Chúng không chính xác”). Câu của bạn càng dài hoặc phức tạp thì đôi khi bạn càng có nhiều khả năng phải áp dụng một bài kiểm tra tinh thần cho sự thống nhất giữa chủ ngữ/động từ của mình.
Đặc biệt nếu bạn nhận thấy mình đang gặp vấn đề về sự hòa hợp giữa chủ ngữ/động từ một cách nhất quán, bạn phải tạo thói quen thực hiện những việc sau:
 • Xác định chủ ngữ và động từ trong câu của bạn, tạm thời tạm gác các thành phần khác của câu sang một bên.
 • Kiểm tra tính tương thích của chủ ngữ và động từ, nếu cần thiết bằng cách cung cấp trong đầu “they” cho chủ ngữ số nhiều và “it” cho chủ ngữ số ít.
 • Hãy nhớ rằng chủ ngữ của câu bao gồm “và” thường là số nhiều và do đó sẽ cần một động từ hòa hợp với số nhiều.
 • Nếu ý nghĩa hoặc ngữ pháp của câu chưa rõ ràng, hãy sửa lại để chủ ngữ và động từ gần nhau hơn trong câu. Như vậy, ngữ pháp câu sẽ được đơn giản hóa cho cả bạn và người đọc.