AI tác động đến giáo dục như thế nào?

AI tác động đến giáo dục như thế nào?

Bài viết hôm nay

Giáo dục là lĩnh vực có tiềm năng vô hạn để tận dụng sự đổi mới. Khả năng khai thác các công nghệ mới để nâng cao và đẩy nhanh quá trình học tập có thể hợp lý hóa mọi thứ từ tuyển sinh và chấm điểm cho đến khả năng tiếp cận của sinh viên với các tài nguyên quan trọng.

Tự động hóa và đẩy nhanh các nhiệm vụ hành chính
Một trong những điều đơn giản nhưng có tác động mạnh mẽ mà AI có thể làm cho không gian giáo dục là tăng tốc quy trình hành chính cho cả tổ chức và nhà giáo dục. Quá trình tẻ nhạt chấm điểm bài tập về nhà, đánh giá bài luận và đo lường phản hồi của học sinh có thể đòi hỏi thời gian quý báu của giảng viên và giáo viên, những người muốn tập trung vào việc soạn giáo án và trao đổi trực tiếp với học sinh. Máy móc đã có khả năng tự động hóa quá trình chấm điểm cho các bài kiểm tra trắc nghiệm và điền vào chỗ trống. Chẳng bao lâu nữa, họ cũng sẽ có thể hỗ trợ và cuối cùng thay thế việc chấm điểm của con người đối với công việc phản hồi bằng văn bản. Quy trình tuyển sinh cũng có thể được sắp xếp hợp lý và cải tiến, giảm khối lượng công việc cho các văn phòng tuyển sinh số lượng lớn. Tự động hóa quy trình thủ tục giấy tờ và hỗ trợ sinh viên với các câu hỏi tuyển sinh phổ biến thông qua chatbot và tài liệu trang web tương tác có thể cải thiện quy trình cho cả quản trị viên và sinh viên tương lai.

Hỗ trợ bên ngoài lớp học
Cho đến gần đây, học sinh buộc phải dựa vào giáo viên và phụ huynh, những người có thời gian và sự sẵn sàng hạn chế, khi cần hỗ trợ. Việc dạy kèm và hỗ trợ giáo dục bổ sung không thể được đảm bảo ở mọi cấp lớp hoặc cấp độ kinh tế xã hội. Thông qua AI, các chương trình dạy kèm và học tập ngày càng tiên tiến hơn, có khả năng giảng dạy các nguyên tắc cơ bản cho những học sinh đang gặp khó khăn với các khái niệm cơ bản.
Hiện đã có các hệ thống dạy kèm thông minh như Carnegie Learning sử dụng dữ liệu để cung cấp phản hồi và làm việc trực tiếp với học sinh. Những công cụ này được thiết kế để hỗ trợ giáo viên và gia sư tiếp cận những khó khăn của học sinh nhưng sẽ sớm nâng cao hơn và có khả năng cung cấp thông tin chi tiết cụ thể cho học sinh. Trong tương lai, các kênh học tập trực quan và năng động bên ngoài lớp học sẽ không chỉ trở nên phổ biến hơn mà còn có khả năng hỗ trợ nhiều phong cách học tập khác nhau, đồng thời giải quyết các câu hỏi và mối quan tâm phổ biến của học sinh mà giáo viên, trợ giảng, gia sư hoặc cha mẹ không thể giải quyết dễ dàng

Khả năng thích ứng của phần mềm đánh giá và hỗ trợ giáo dục
Học tập cá nhân mang lại nhiều lợi ích cho học sinh với nhiều phong cách học tập khác nhau. Nhưng trong nhiều trường hợp, đó không phải là giải pháp khả thi. Một giáo viên có 20 học sinh trở lên có thời gian và nguồn lực hạn chế để điều chỉnh chương trình giảng dạy. AI mang đến cơ hội khai thác các quy trình học tập thích ứng đã có trong phần mềm đánh giá, trò chơi học tập và sách giáo khoa kỹ thuật số để cá nhân hóa việc học. Các công cụ có thể làm nổi bật và nhấn mạnh những lĩnh vực chính mà học sinh đang gặp khó khăn, cho phép giáo viên tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập và cung cấp hỗ trợ trực tiếp mà học sinh ở mọi cấp độ cần.

Tương lai của giáo dục là đây
Đã có những công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục đang thực hiện giáo dục theo cách này và vô số công ty khác đang cố gắng thâm nhập. Với sự quan tâm của cộng đồng khởi nghiệp, chắc chắn rằng sự thay đổi đang diễn ra và AI sẽ sớm được tích hợp nhiều hơn. AI sẽ là một phần quan trọng trong đó, vì học sinh, giáo viên và quản trị viên đều được hưởng lợi từ cách tiếp cận giáo dục thông minh hơn, cá nhân hóa hơn.